užspįsti

užspįsti
užspį́sti intr. 1. įeiti, įsiskverbti spinduliams, įspįsti: Medžiais troba apaugusi, par šakas saulė į vidų neužspį́sta Vkš. Užspindo saulutė LTR(Pnd). 2. pradėti šviesti: Akis užputo, užspìndo kai miglikė Gr. \ spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; paspįsti; praspįsti; suspįsti; užspįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užspisti — užspìsti tr. užpulti: Užspìto jįjį vyrai, kam jis išganė pievas J. spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; užspisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspisti — apspìsti Š; L 1. tr. K, Rtr apgulti spiečiui, apspiesti: Sode kad apspìto bitės – vos pabėgau Sv. ║ būti spiečiaus apspiestam: Jis apspìtęs visas bičių i stovia išsiskėtęs Jrb. 2. tr. Š, Klk, Šll, Šln, Dkš, Ds, An apstoti iš visų pusių,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspįsti — tr., apspį̃sti Rtr, NdŽ 1. Rtr apšviesti (spinduliais). 2. NdŽ apakinti (spinduliais). spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspisti — atspìsti intr. 1. J, Rtr ateiti, atskristi spiečiui, atspiesti. 2. sklindant, plintant į visas puses ateiti, pasiekti: Vanduo atspìto į pievas, dirvas par patvynį, t. y. skliundžiumis išėjo upis į platumą J. Tešla kildama atspiñta toli J. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspįsti — intr. Skr, atspį̃sti Rtr, Š, NdŽ 1. Š, LVI195, Rtr, NdŽ, Ser, Jrb atsklisti šviesos spinduliams, atspindėti: Saulė spįste atspìndo spinduliais po lietaus J. Atspįsta iš marių spindulys į dangų kaip žvaigždė didžiausia DS311(Stak). 2. atsimušti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspisti — išspìsti intr. DŽ išėjus iš kur išsklisti, pasipilti: Ko jie te išspìto kai žydo bitės?! Užp. spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspįsti — intr.; Q257, Ser imti spįsti, suspindėti: Kaip tik pirmieji spinduliai išspindo, rodos, visas vanduo po jais pažaliavo Žem. spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; paspįsti; praspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspisti — nuspìsti intr. suliesėti, sumenkti, nusilpti: Pyragą ėda, o tokia nuspìtus Sml. Menkas iš jo darbinykas – matai, kad nuspìtęs Klov. Seniau pasninkaudavom i ne tokie nuspìtę buvom Šd. spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspįsti — intr. NdŽ, Rtr; L, Ser suspindėti, nušvisti: Medžių ant saulės kepintas lapas nuspindo rasa Mair. Saulė nuspindo, bitys ir leka į žoles Šts. Aprimę žiūrėjo į tuos laukus, į tuos tolyje taip gražiai nuspindusius gimtojo kaimo medžius V.Myk Put. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspisti — paspìsti intr. 1. DŽ pasklisti, pakrikti, išsivaikščioti: Paspìsti po laukus NdŽ. Paspìto karvės, negaliu susigaudyti Varn. Visi paršai paspìto po kiemą Užp. 2. karštai ko imtis, sukrusti, suskasti: Jis paspìto dirbti NdŽ. spisti; apspisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”